Esu IT mokytoja Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijoje

"Žaviuosi savo mokinių darbais ir fantazija"

Puslapyje eksponuojami geriausi Klaipėdos Zudermano gimnazijos moksleivių projekto "Kalėdos jau čia" darbai. Projekto tikslai ir uždaviniai:

  • Ugdyti kūrybškumą,  žingeidumą, meninę saviraišką.

  • Skatinti ir plėtoti moksleivių IKT pažinimą.

  • Lavinti vaikų pasaulėjautą;.

  • Kelti mokinių savivertę

  • Stebėti jų pažangą